CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI - V1.0 | Newon Ads | Google ads | Facebook Ads | Mobile Ads | Seo từ Khoá | Marketing Online.

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI – V1.0

1. Giảm giá theo giá trị hợp đồng

Áp dụng đối với các khách hàng sử dụng dịch vụ lần đầu và có giá trị hợp đồng lớn. Tùy thuộc vào giá trị hợp đồng Quý khách sẽ được chiết khấu trực tiếp trên hóa đơn thanh toán.

  • Giảm 5% cho hợp đồng từ 10,000,000 đ.
  • Giảm 7% cho hợp đòng từ 20,000,000 đ.
  • Giảm 10% cho hợp đồng từ 30,000,000 đ.

2. Giảm giá cho khách hàng thân thiết

Áp dụng đối với các khách hàng từng sử dụng dịch vụ Newon Ads, sử dụng thêm dịch vụ khác hoặc gia hạn hơp đồng

  • Tặng 5% giá trị dịch vụ đối với hợp đồng giá trị trên 10,000,000 đ
  • Tặng 7% giá trị dịch vụ đối với hợp đồng giá trị trên 20,000,000 đ
  • Tặng 10% giá trị dịch vụ đối với hợp đồng giá trị trên 30,000,000 đ

Lưu ý:

Chính sách V1.0 áp dụng từ 1/10/2016,có hiệu lực đến 31/11/2016 hoặc cho đến khi ban hành chính sách V1.1
Áp dụng 1 lần/khách hàng, không áp dụng đồng thời 2 khuyến mãi cùng một lúc.